Stacks Image 293556

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Kiviks kapell

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 55.6924, 14.2167

Stacks Image 293543