Stacks Image 285442

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Gladsax kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:

Webb: gladsax.nu
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Gladsax kyrka”.

Gps: 55.5613, 14.2866

Stacks Image 285431