Stacks Image 285442

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Gladsax kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Gladsax kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: gladsax.nu
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Folder: ”Gladsax kyrka”.

Gps: 55.5613, 14.2866

Stacks Image 285431