Stacks Image 253853

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Bolshögs kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bolshögs kyrka

Producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift / Kerstin Börjesson.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister
Pdf: ”Bolshögs kyrka - Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift Kerstin Börjesson 2017.

Gps: 55.5126, 14.2393

Stacks Image 253840