Stacks Image 235626

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Öja kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Stora Köpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4527, 13.8433

Stacks Image 235642