Stacks Image 235626

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Öja kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Öja kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Stora Köpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4527, 13.8433

Stacks Image 235642