kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ystads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Vallösa kyrka

När den gamla medeltida kyrkan i Sjörup blivit för liten för den växande befolkningen under 1800-talets mitt, beslutade man att en förändring i någon form var helt nödvändig. Men efter att beslutet väl var taget vid en kyrkostämma 1863 inleddes en process med oenighet och överklaganden, innan man till sist beslutade att låta bygga en helt ny kyrka som skulle placeras mer centralt i socknen i Vallösa.
Ritningsförslag till den nya kyrkan utfördes så småningom av arkitekt Hans Möller i Ystad.
Och det var först efter nästan två decennier som man den första advent 1882 kunde inviga sin nya kyrka.

Vallösa kyrka var från början en stor korskyrka. Onödigt stor visade det sig, och sedan befolkningsunderlaget minskat gjordes i början av 1960-talet den södra korsarmen om till sakristia och den norra blev bårhus.

Predikstolen är skapad omkring år 1630 av en förmodligen tysk skulptör, en mästare som bara är känd under initialerna A.S, men som i bland också kallas ”Borösemästaren”
Predikstolen, med bland annat bilder av evangelisterna, fanns ursprungligen i Boröse kapell, en liten kyrka intill Marsvinsholms slott. När kapellet revs hamnade predikstolen i Balkåkra kyrka, och när även denna togs ur bruk kom predikstolen så småningom som gåva till den nya kyrkan i Vallösa.

Från den gamla kyrkan i Sjörup hämtades även bland annat kyrkklockan gjuten 1598 samt den Karl den XII:s bibel som idag finns i en glasmonter i kyrkan.

Karl XII:s kyrkobibel från år 1703, Eller ”Biblia, Thet är All then Heliga Skrift På Swensko; Efter Konung CARL then Tolftes Befalning”, som är den fullständiga titeln, var en reviderad utgåva av den svenska bibelöversättningen från 1541, den så kallade Gustav Vasa-biblen. Karl XII:s kyrkobibel var den officiella svenska kyrkobibeln i över 200 år.

På norra väggen hänger tre bildvävnader med en framställning av ”de av bördor tyngda”, ett arbete utfört 1976 av konstnären Bitte Morhagen. Bildvävnadernas som ska ses som en triptyk, alltså en tredelad altartavla, var ursprungligen avsedda att avskärma absidfönstren för att eliminera besvärande motljus över altaret.

Sjörups gamla kyrka som fick förfalla återställdes dock i slutet av 1960-talet till sitt ursprungliga skick, och när gamla kyrkan är öppen sommarmånaderna flyttar gudstjänstverksamheten dit från Vallösa.