Stacks Image 271787

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Sövestads kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Sövestadsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5009, 13.7973

Stacks Image 271764