Stacks Image 271772

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Filmer om kyrkor i Lunds stift
lista

Sövestads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Sövestadsbygdens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.5009, 13.7973


Stacks Image 271764