Stacks Image 272113

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Stora Köpinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stora Köpinge kyrka

Filmad och producera 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Stora Köpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Stora Köpinge kyrka - Ur dess byggnads och konsthistoria”. Bertil Burman.

Gps: 55.4707, 13.9475

Stacks Image 272104