Stacks Image 272095

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Stora Herrestads kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Stora Köpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4761, 13.8726

Stacks Image 272086