kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Ystads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Skårby kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Ljunits församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Skårby kyrka - Vägledning i rum och tid”. Henning A Isberg.
Pdf: ”Skårby kyrka”. Avhandling Jens Wienberg Lunds universitet 1990.


Gps: 55.4864, 13.7133


Stacks Image 272710