Stacks Image 272721

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun
Skårby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Skårby kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Ljunits församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Skårby kyrka - Vägledning i rum och tid”. Henning A Isberg.
Pdf: ”Skårby kyrka”. Avhandling Jens Wienberg Lunds universitet 1990.

Gps: 55.4864, 13.7133

Stacks Image 272710