Stacks Image 255109

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Bromma kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Sövestadsbygdens församling.
Häfte: ”Vår kyrka i Bromma”. 1988.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4703, 13.8014

Stacks Image 255096