Stacks Image 236389

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Önnarps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Anderslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Önnarps kyrka - underhållsplan”. Mats Edström 2003.

Gps: 55.4365, 13.4448

Stacks Image 236380