Stacks Image 242472

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Västra Alstads kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Anderslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Vårdplan Anderslövs församling”. Mats Edström.
Bok: ”Västra Alstads kyrka”. Ernst Frostin.

Gps: 55.4470, 13.2037

Stacks Image 242463