Stacks Image 242450

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Västra Ingelstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Ingelstads kyrka

Fotograferad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Västra Ingelstads kyrka - vård och underhållsplan”. Caroline Ranby 2016.
Bok: ”Om Västra Ingelstads kyrka - Murar Monument Människor”- Ernst Frostin 1983. ISBN 91-970121-2-2

Gps: 55.4903, 13.1170

Stacks Image 242441