kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vellinge kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Västra Ingelstads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Västra Ingelstads kyrka - vård och underhållsplan”. Caroline Ranby 2016.
Bok: ”Om Västra Ingelstads kyrka - Murar Monument Människor”- Ernst Frostin 1983. ISBN 91-970121-2-2

Gps: 55.4903, 13.1170


Stacks Image 242441