Stacks Image 236552

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östra Grevie kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Pdf: ”Östra Grevie kyrka - vård och underhållsplan.” Caroline Ranby 2017.
Bok: ”Om Östra Grevie gamla och nya kyrka”. Elna-Brigitta Lithner. ISBN 91 88 228 05 3
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.4690, 13.1352

Stacks Image 236543