Stacks Image 285400

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Grönby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Anderslövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Grönby kyrka - underhållsplan”. Mats Edström 2003.
Bok: ”Grönby kyrka - en presentation”. Stina Larsson 2015.

Gps: 55.4432, 13.3558

Stacks Image 285387