Stacks Image 285456

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Gessie kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Gessie kyrka - underhållsplan.” Caroline Ranby 2016.

Gps: 55.5014, 12.9881

Stacks Image 285445