Stacks Image 285456

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Gessie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Gessie kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Gessie kyrka - underhållsplan.” Caroline Ranby 2016.

Gps: 55.5014, 12.9881

Stacks Image 285445