Stacks Image 249645

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Bösarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Bösarps kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Dalköpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bösarps kyrka - vård och underhållsplan”. Erika Martin 2017.

Gps: 55.4119, 13.2632

Stacks Image 249632