kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Bösarps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Christer Smedberg.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Dalköpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Bösarps kyrka - vård och underhållsplan”. Erika Martin 2017.


Gps: 55.4119, 13.2632


Stacks Image 249632