Stacks Image 271837

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Södra Åkarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Södra Åkarps kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Bok: ”Södra Åkarps kyrka - medeltidskyrkan och den nuvarande”. Oxis Härads hembygdsförening (nyutgåva 1998). Ernst Frostin.

Gps: 55.4838, 13.0511

Stacks Image 271828