Stacks Image 271837

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Södra Åkarps kyrka


Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Bok: ”Södra Åkarps kyrka - medeltidskyrkan och den nuvarande”. Oxis Härads hembygdsförening (nyutgåva 1998). Ernst Frostin.

(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Bok: ”Södra Åkarps kyrka - medeltidskyrkan och den nuvarande”. Oxis Härads hembygdsförening (nyutgåva 1998). Ernst Frostin.

Gps: 55.4838, 13.0511

Stacks Image 271828