Stacks Image 289571

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Mellan-Grevie kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Vellinge kommun.
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Luksagillet Lund.

Gps: 55.47, 13.0969

Stacks Image 289560