Stacks Image 289571

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Mellan-Grevie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Mellan-Grevie kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vellinge kommun.
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Luksagillet Lund.

Gps: 55.47, 13.0969

Stacks Image 289560