Stacks Image 301132

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Hököpinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hököpinge kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria”. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6
Bok: ”Hököpinge kyrka - det gammal och det nya templet”. Ernst Frostin.

Gps: 55.5019, 13.0320

Stacks Image 301142