kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vellinge kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Hököpinge kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”470 Nya Kyrkor. Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria”. Jakob Lindbland. ISBN 978-91-7209-536-6
Bok: ”Hököpinge kyrka - det gammal och det nya templet”. Ernst Frostin.

Gps: 55.5019, 13.0320

Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.