Stacks Image 240022

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Arrie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Arrie kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Arrie kyrka - vård och underhållsplan”. Caroline Ranby 2018.
Bok: ”Arrie - gamla och nya kyrkan” - Historik och beskrivning.” Elisabeth Bager.

Gps: 55.5153, 13.0847

Stacks Image 240030