kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Vellinge kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Arrie kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


Foto: Christer Smedberg.

(Se en film om kyrkan)

Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Arrie kyrka - vård och underhållsplan”. Caroline Ranby 2018.
Bok: ”Arrie - gamla och nya kyrkan” - Historik och beskrivning.” Elisabeth Bager.


Gps: 55.5153, 13.0847