Stacks Image 257319

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Eskilstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Eskilstorps kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vellinge-Månstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Eskilstorps kyrka - vård och underhållsplan”. Caroline Ranby.

Gps: 55.4803, 13.0236

Stacks Image 257308