kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Västra Tommarps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Hammarlövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Västra Tommarps kyrka - underhållsplan”. Bengt Wahlgren 2008.
Bok: ”Västra Tommarps och Skegrie kyrkor”. Ernst Frostin.

Gps: 55.3986, 13.1077


Stacks Image 242863