Stacks Image 242872

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Västra Tommarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Tommarps kyrka

Foto och produktion 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Hammarlövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Västra Tommarps kyrka - underhållsplan”. Bengt Wahlgren 2008.
Bok: ”Västra Tommarps och Skegrie kyrkor”. Ernst Frostin.

Gps: 55.3986, 13.1077

Stacks Image 242863