Stacks Image 271755

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun
Stora Hammars gamla kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stora Hammars gamla kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Höllvikens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Stora Hammars gamla kyrka - en kort beskrivning”.

Gps: 55.4236, 12.9900

Stacks Image 271746