Stacks Image 271773

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Vellinge kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Stora Hammars kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Höllvikens församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Biskop återinviger kyrka i Höllviken”. Elisabeth Sandberg Skånska Dagbladet 7 december 2017.

Gps: 55.4252, 12.9677

Stacks Image 271764