kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Trelleborgs kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Tullstorps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Folder: ”Tullstorps kyrka genom sekler”. Egon Prahl.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8


Gps: 55.4101, 13.4651


Stacks Image 244851