Stacks Image 244862

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Tullstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Folder: ”Tullstorps kyrka genom sekler”. Egon Prahl.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8

Gps: 55.4101, 13.4651

Stacks Image 244851