Stacks Image 260041

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Fuglie kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Fuglie kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Christer Smedberg / Pär-Martin Hedberg HioPhoto.

Källor:
Webb: Hammarlövs församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Fuglie kyrka - underhållsplan”. Byggnadsantikvarie Camilla Altahr-Cederberg Restaurator AB 2004.

Gps: 55.4475, 13.0842

Stacks Image 260030