Stacks Image 256102

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Dalköpinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Dalköpinge kyrka

Filmad och producerad av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Dalköpinge församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Pdf: ”Dalköpinge kyrka - vård och underhållsplan”. Erika Martin 2017.

Gps: 55.3792, 13.2183

Stacks Image 256089