Stacks Image 300682

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Häglinge kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Häglinge kyrka

Den nuvarande kyrkan i Häglinge hade en medeltida föregångare som låg på samma plats. När biskopen Wilhelm Flensburg gjorde en visitation av den gamla kyrkan 1868 ansåg han den vara ”mycket bristfällig och till utrymmet otillräcklig”. Små mörka kyrkor stod då inte högt i kurs.
Redan på 1700-talet hade man börjat riva små medeltida kyrkor i södra delen av landet, främst på initiativ av den småländske biskopen Esaias Tegnér som ville ha stora och ljusa kyrkor.
Redan några år efter visitationen revs Häglinge gamla kyrka - för att ge plats åt den nya. Denna ritades av arkitekten Johan Fredrik Åbom vid Överintendentsämbetet i Stockholm. Åbom hade studerat vid Kungliga Konstakademin samtidigt som en annan kyrkoarkitekt: Fredrik Wilhelm Scholander.
Johan Fredrik Åbom hade också under tio år varit arkitekt vid fängelsestyrelsen, men han ritade även bland annat hyreshus, banker, hotell, fabriker, sjukhus, stadshus och teatrar.

Den nya kyrkan fick bland annat överta en altaruppsats från den gamla, skapad av Johan Ullberg i mitten av 1700-talet.
Eller i vart fall delar av den. Den gamla altaruppsatsen som visar Kristus på korset, flankerad av Maria och Johannes, utgör altarprydnad i dagens kyrka.

Dopfunten med klöverbladsornament tillhör den så kallade Ravlundagruppen, vars stil kännetecknas genom att både skålen och foten är runda. 

I tornet finns ett vackert fönster i glasmosaik, skapat av konstnären Hilding Hägleby, som skänkte fönstret till kyrkan på 1960-talet.
Stacks Image 300713