Stacks Image 278709

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Norra Mellby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Sösdala församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Norra Mellby kyrka”. Torsten Karlsson 1979.
Pdf: ”Norra Mellby kyrka - Arkeologisk förundersökning”. Regionmuseet Kristianstad 2014. Ing-Marie Nilsson.

Gps: 56.0487, 13.7189

Stacks Image 278700