Stacks Image 259931

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Farstorps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Farstorps kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Bjärnums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: "Farstorps kyrka". Torsten Nilsson.

Gps: 56.2769, 13.7967

Stacks Image 259922