Stacks Image 259931

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Farstorps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:

Webb: Bjärnums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: "Farstorps kyrka". Torsten Nilsson.

Gps: 56.2769, 13.7967

Stacks Image 259922