Stacks Image 272383

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Stoby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1798, 13.8320

Stacks Image 272374