Stacks Image 272383

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Stoby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Stoby kyrka

Fotograferad och producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:

Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1798, 13.8320

Stacks Image 272374