Stacks Image 239808

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Vanskiva kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vanskiva kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Bjärnums pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Vankiva kyrka”. ISBN 91-631-6873-1

Gps: 56.1911, 13.7457

Stacks Image 239824