Stacks Image 301072

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hässleholms kommun
Hässleholms kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Hässleholms kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Hässleholms församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Våra kyrkor”. Klarkullens Förlag AB. ISBN 91-971561-0-8

Gps: 56.1568, 13.7702

Stacks Image 301082