Stacks Image 278755

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Norra Åsums kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Norra Åsums kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Svenska kyrkan Kristianstad.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 55.9894, 14.1517

Stacks Image 278744