Stacks Image 272627

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Skurups kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Skurups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information.

Gps: 55.4725, 13.5094

Stacks Image 272616