Stacks Image 272627

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Skurups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Skurups kyrka

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Skurups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Muntlig information.

Gps: 55.4725, 13.5094

Stacks Image 272616