Stacks Image 272611

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Skurups kommun
Skivarps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Skivarps kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Kyrkor i Skivarps kommun”. ISBN 91-631-3956-1

Gps: 55.4242, 13.5672

Stacks Image 272600