kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Skurups kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Skivarps kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Christer Smedberg.

Källor:
Webb: Skivarps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Häfte: ”Kyrkor i Skivarps kommun”. ISBN 91-631-3956-1

Gps: 55.4242, 13.5672


Stacks Image 272600