Stacks Image 242440

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Båstads kommun
Västra Karups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västra Karups kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Västra Bjäre pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Pdf: ”
Västra Karups kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Kristina Simonsson.

Gps: 56.4110, 12.7418

Stacks Image 242456