kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Båstads kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Västra Karups kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, foto, inläsning och produktion: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Västra Bjäre pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Pdf: ”Västra Karups kyrka - kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. Kristina Simonsson. (
klicka här för att öppna pdf i nytt fönster)

Gps: 56.4110, 12.7418