Stacks Image 242468

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun
Västerstads kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Västerstads kyrka

Producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: Hörby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.

Gps: 55.7736, 13.6389

Stacks Image 242459