kyrkor i Lunds stift
guider producerade av Kyrkoguiden

lista / karta Hörby kommun

kyrkor
Lunds stift
lista

Västerstads kyrka


Vill du istället se en film om kyrkan?
Pausa ljudet
och vrid telefonen ett kvarts varv.
Starta sedan filmen.


(Se en film om kyrkan)


Textbearbetning, inläsning och produktion: Christer Smedberg.
Foto: Lunds stift.

Källor:
Webb: Hörby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.

Gps: 55.7736, 13.6389


Stacks Image 242459