Stacks Image 236866

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Tomelilla kommun
Övraby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Övraby kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson/HioPhoto Pär-Martin Hedberg.

Källor:
Webb: kalkmalningar.blogspot.com
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.5030, 13.9519

Stacks Image 236857