Stacks Image 236827

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Sjöbo kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Öveds kyrka

Filmad och producerad 2019 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vollsjö församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkorna i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.6881, 13.6445

Stacks Image 236818