Stacks Image 236762

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun
Östra Torps kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Östra Torps kyrka

Fotograferad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Källstorps församling.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.3462, 13.3570

Stacks Image 236753