Stacks Image 236762

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östra Torps kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Källstorps församling.
Bok: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.

Gps: 55.3462, 13.3570

Stacks Image 236753