Stacks Image 236698

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östra Sallerups kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Hörby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Karl XI:s stenar”.

Gps: 55.8014, 13.7292

Stacks Image 236689