Stacks Image 236698

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Hörby kommun
Östra Sallerups kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Östra Sallerups kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Hörby församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: ”Karl XI:s stenar”.

Gps: 55.8014, 13.7292

Stacks Image 236689