Stacks Image 236584

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Östra Hoby kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson/HioPhoto Pär-Martin Hedberg.
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Muntid information från Gärdsnäs pastorat.

Gps: 55.4720, 14.2315

Stacks Image 236573