Stacks Image 236443

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Örkelljunga kommun
Örkelljunga kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Örkelljunga kyrka

Filmad och producerad 2020 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Örkelljunga pastorat.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Svenskt biografiskt lexikon.
Pdf: ”
Örkelljunga kyrka. Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning”. Lunds stift 2016. jais arkitekter Kristina Simonsson.

Gps: 56.2795, 13.2788

Stacks Image 236430