Stacks Image 237217

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Trelleborgs kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Äspö kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Källstorps församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Äspö kyrka genom tiderna”. Stig Sevenius m fl.

Gps: 55.3764, 13.3953

Stacks Image 237208