Stacks Image 239433

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Västra Vrams kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Bok: ”Skåne - en historisk rundresa”. Jesper Asmunssen. ISBN 978-87-7900-972-1
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4 .
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4

Gps: 55.9278, 13.9667

Stacks Image 239424