Stacks Image 242242

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Kristianstads kommun
Vä kyrka (Sankta Maria kyrka)

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vä kyrka (Sankta Maria kyrka)

Filmad och producerad 2018 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.

Källor:
Webb: Vä-Skepparslövs pastorat.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Bok: ”Kyrkornas hemligheter”. Ann Catherine Bonnier & Ingrid Sjöström. ISBN 978-91-7329-111-8
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”50 kyrkor i nordöstra Skåne”. Regionmuseet Kristianstad. ISBN 978-91-977127-7-4
Muntlig information vid besök i kyrkan.

Gps: 55.9918, 14.0872

Stacks Image 242233