Stacks Image 242146

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Simrishamns kommun
Vitaby kyrka

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista
Vitaby kyrka

Producerad 2017 av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Foto: Lunds stift/Regionmuseet Kristianstad Kerstin Börjesson.

Källor:

Webb: Kiviks församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i sydöstra Skåne”. Gustaf Åberg.
Bok: ”Det medeltida Skåne - en arkeologisk guidebok”. Peter Carelli. ISBN 978-91-85377-91-6
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4
Folder: ”Vitaby kyrka”. Simrishamn 1966.

Gps: 55.6947, 14.1689

Stacks Image 242162