Stacks Image 239828

Berättelser om kyrkor i Lunds stift
lista / karta Ystads kommun

Berättelser om kyrkor
i Lunds stift

lista

Valleberga kyrka

Framtagen av Smedberg Produktion AB för Lunds stift.
Källor:
Webb: Löderups församling.
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Bok: ”Kyrkor i Skåne - en kulturhistoria”. Siegrun Fernlund 1980. ISBN 91-85330-26-4

Gps: 55.4287, 14.0620

Stacks Image 239844